Datenschutzerklärung

Много благодарим за интереса към сайта на нашата фирма. Тъй като с Вашето посещение попадате  на лични данни, Ви предоставяме информация за изискванията на Общия регламент на Европейския съюз относно защита на данните (ОРЗД). Разяснение за използваните понятия ще намерите в т. VI. Определения.

I. Име и данни за контакт на отговорните и упълномощени лица за защита на личните данни

Администратор за разпространението на лични данни съгласно чл. 4 т. 7 от ОРЗД е:

Certa Personalmanagement GmbH
Wandsbeker Marktstr. 24-26
22041 Хамбург

Тел. +49 40 30090730
Факс +49 40 30090759
info@certa-gmbh.de

Отговорно лице: Свен Карбовник

Законово не сме задължени да назоваваме отговорното лице за защита на личните данни.

II. Обработка на личните данни, правно основание на обработката, продължителност на съхраняването

1. Използване на нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът, използван на Вашето устройство, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в специален дневник (т.нар. Logfile).

Следната информация се съставя без Вашата намеса и се съхранява до автоматичното ѝ  изтриване.

 • IP-адрес на запитващия компютър
 • настроения в браузъра език
 • вида на използвания браузър и операционната система на компютъра в съответната версия
 • дали са допуснати Java-Skript и бисквитки
 • разделителна способност и резолюция, както и големина на монитора на изходното устройство
 • дата и час на достъпа
 • Вашата часова зона
 • името на Вашия интернет доставчик
 • име и URL на търсените данни
 • уебсайт, от който се осъществява достъпът (насочващ URL)

Посочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • осигуряване на безпроблемна връзка към уебсайта
 • предоставяне на най-доброто потребителско изживяване на уебсайта
 • оценка на системната сигурност и стабилност, както и
 • други системно-административни цели, както докладването за грешки.

Правното основание за обработката на лични данни е съгласно чл. 6, т. 1, буква е, от  ОРЗД.

Нашият законен интерес произлиза от горепосочените цели за обработка на личните данни. В никакъв случай не използваме данните за цели, за да правим заключения за Вашата личност.

След най-късно след 7 дни IP адресът ще бъде изтрит от всички системи, използвани във връзка с работата на този уебсайт. От оставащите данни вече не може да се направи връзка с лицето потребител.

2. Защита на данните при кандидатстване и в процеса на кандидатстване

Обработваме личните данни на кандидатите за цели, свързани с развитието на процеса на кандидатстване. Обработката може да се осъществи по електронен път.

Такъв е случаят особено когато един кандидат е предал по електронен път съответните документи за кандидатстване, например по имейл и чрез намиращия се на сайта ни уеб формуляр.

Когато се сключва трудов договор с един кандидат, предоставените данни се съхраняват за целите на развитие на работните отношения и под контрола на законните норми. Ако отговорното лице за обработката на данни не сключи трудов договор с кандидата, документите  за кандидатстване се изтриват шест месеца след оповестяването на решението за отказ от договор, освен ако няма други правни интереси за отговорното лице, които да пречат на изтриването. В този смисъл такова може да бъде например задължението за предоставяне на доказателства по производство съгласно Закона за защита от дискриминация (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)).

3. Бисквитки

На нашия интернет сайт се използват бисквитки. Това за малки данни, които се генерират автоматично от Вашия браузър и се съхраняват на устройството (лаптоп, таблет, смартфон или др.), когато посещавате сайта ни.

В бисквитките се залага информация, която се показва винаги във връзка с конкретното устройство. Това обаче не означава, че по този начин непосредствено получаваме информация за Вашата идентичност.

Използването на бисквитки от една страна служи за това да направим използването на сайта ни по-приятно за Вас. За това прилагаме т.нар. „сесийни бисквитки“, за да разпознаваме, че вече сте посетили отделни страници от нашия уебсайт.

За да оптимизираме потребителското изживяване на сайта използваме също и временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето устройство за определен период от време.  Когато посетите сайта ни отново, за да потърсите услугите ни, автоматично се разпознава, че Вие вече сте били на нашия сайт, както и какви данни и настройки са били въведени, така че да не се налага да въвеждате отново.

Обработените чрез бисквитки данни се изискват за посочените цели за запазване на нашите правни интереси, както и тези на трети лица съгласно чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД.

Ако не желаете бисквитките, може чрез използвания от Вас браузър да деактивирате съхраняването им или да получавате известие веднага след изпращане на бисквитки.

III. Получатели и категории получатели

1. Получатели 1: Plug-Ins и настройки

Не се осъществява предаване на Вашите лични данни на трети лица за други цели, освен изброените. Вашите лични данни се предават на трети лица, ако:

 • сте дали изричното си съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД,
 • е правно допустимо и се изисква за изпълнение на договорни отношения с Вас в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД
 • съществува правно задължение за предоставяне съгласно чл. 6, ал. 1, буква в,
 • съгласно чл. 6, ал. 1, буква е оповестяването е необходимо за отстояване, упражняване или защита на правни искове, и няма причина да се предполага, че съществува по-висок законен интерес да не разкривате данните си.

a. Google карти

Този сайт използва Google карти чрез API. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

За използването на функциите на Google карти е необходимо, да се съхрани Вашия IP адрес. По правило тази информация се предава и запазва на сървър на Google в САЩ. Доставчикът на този сайт няма влияние върху предаването на лични данни.

Използването на Google карти се осъществява в интерес на насоченото представяне на онлайн оферти и заради лесното намиране на зададените на нашия сайт места. Това е правен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД.

Повече информация за боравене с потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на лични данни на Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. Шрифтове на Google 

За еднаквото представяне на видовете шрифтове този сайт използва т. нар. Web Fonts, които се предоставят от Google. При отваряне на страница Вашият браузър зарежда необходимите Web Fonts в Browsercache, за да се показват вярно текстовете и шрифтовете.

За тази цел използваният от Вас браузър трябва да има връзка със сървърите на Google.  По този начин Google получава сведение, че Вашият IP-адрес е отворил нашия сайт. Употребата на Google Web Fonts се осъществява в интерес на единното и насочено представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява правен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е  от ОРЗД.

Ако Вашият браузър не защитава Web Fonts, от Вашия компютър се използва стандартен шрифт.

Повече информация за Google Web Fonts ще намерите тук: https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

IV. Права на засегнатите лица

Тъй като ние обработваме Вашите лични данни, Вие имате следните права:

1. Право на достъп

Съгласно чл. 15 от ОРЗД  може да изисквате информация за обработваните Ваши лични данни. Това право се отнася особено при информация за целите на обработката, категорията на лични данни, категория на получатели, пред които се предоставят или са били предоставени личните Ви данни, планувана продължителност на съхраняване, съществуването на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, съществуването на право на възражение, право на подаване на жалба, произход на Вашите данни, когато не са събрани от нас, както и съществуването на автоматизирано вземане на решение вкл. профилиране, и също поискване на съдържателна информация за детайлите.

2. Право на коригиране

Съгласно чл. 16 от ОРЗД незабавно може да изисквате коригирането на неверни данни или допълването на съхранени при нас такива.

3. Изтриване

Съгласно чл. 17 от ОРЗД може да изисквате изтриване на съхранени при нас лични данни, освен ако обработката е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение по причини от обществен интерес, или за отстояване, упражняване или защита на правни претенции.

4. Ограничаване

Съгласно чл. 18 от ОРЗД можете да изисквате ограничаването на обработката на личните Ви данни, когато точността на данните се оспорва от Вас, обработването е незаконно, но Вие отказвате да ги изтриете, ние вече не се нуждаем от данните, но Вие имате нужда от тях, за да отстоявате, упражнявате или защитавате правни искове или възразявате обработването им съгласно чл. 21 от ОРЗД.

5. Преносимост на данни

Съгласно чл. 20 от ОРЗД може да получите наличните при нас Ваши лични данни в структуриран, достъпен и разпознаваем за всички устройства формат или да изисквате предоставянето им от администратор.

6. Право на оттегляне

Съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД може да оттегли за вече даденото си пред нас съгласие за обработка на лични данни по всяко време. От това следва, че ние вече занапред не можем да продължим обработката на данните Ви, основаваща се на това съгласие.

7. Право на подаване на жалба

Съгласно чл. 77 от ОРЗД може да подадете жалба при компетентните надзорни органи, ако сте на мнение, че обработката на личните Ви данни противоречи с разпоредбите за защита на лични данни.

Може да го направите например при компетентните надзорни органи:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Киел

8. Право на възражение

В случай, че Вашите лични данни се обработват въз основа на правни интереси съгласно чл. 6, ал.1, буква е от ОРЗД, съгласно чл. 21 от ОРЗД имате право на възражение срещу обработката на лични данни, ако се основават на Вашата конкретна ситуация или възражението е срещу директен маркетинг. В последния случай имате всеобщо право на възражение, което може да се приложи без данни за конкретна ситуация.

В случай, че искате да използвате правото си на възражение, е нужно да изпратите само един имейл до нас.

9. Съществуване на автоматизирано намиране на решения

Като отговорна фирма се отказваме от автоматизирано вземане на решения или профилиране.

V. Сигурност на личните данни

В посещението на нашия уебсайт използваме разпространение SSL-метод за кодиране (Secure Socket Layer). Дали е кодирана една страница от нашата интернет платформа, може да разпознаете по кодираното представяне на ключови символи в долната лента на Вашия браузър.

Работим чрез подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от случайни или преднамерени манипулации, частична или пълна загуба, разпадане или срещу неупълномощен достъп на трети лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват своевременно с технологичното развитие.

VI. Определения

Тази декларация за защита на личните данни се основава на понятия от общия регламент относно защитата на данните. Най-важните понятия са обяснени както следва:

Лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице (по-нататък „засегнато лице“). Като лице, което може да се идентифицира се смята физическо лице, което директно или индиректно, може да се разпознае особено чрез класифициране към име, отличителен номер, данни за местоположение, към онлайн разпознаване или към един или много особени белези, израз на физическа, психологическа, генетична, икономическа, културна или социална идентичност.

Засегнато лице

 „Засегнато лице“ е всяко идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора на лични данни.

Обработване

 „Обработването“ е всяка операция или серия от операции, извършвани със или без помощта на автоматизирани процеси във връзка с лични данни, като обработка, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхранени лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

Профилиране

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Псевдонимизация

„Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Администратори и отговорни лица за обработката на лични данни

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Преработвател на лични данни

„Преработвател на лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на отговорното лице.

Получатели

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“.

Трета страна

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;.

Съгласие

Съгласието е всяко доброволно за определения случай по информиран начин волеизявление във формата на деклариране или на друго еднозначно действие на засегнатото лице, с което показва разбирането си за съгласие с обработката на лични данни.

VII. Промяна на декларацията за защита на личните данни

Тази декларация за защита на личните данни е от месец май 2018 г. Декларацията за защита на лични данни може да се наложи да бъде променена в процеса на развитието на нашия уебсайт и офертите в него, или въз основа на променени правни предписания. Актуалната декларация за защита на личните данни може да се намери по всяко време на нашия сайт и да се разпечата.