Impressum

Certa Personalmanagement GmbH

Wandsbeker Marktstr. 24-26
22041 Hamburg
Tel. +49 40 30090730
Fax +49 40 30090759
info@certa-gmbh.de
www.certa-gmbh.de

Geschäftsführer

Sven Karbownik
HRB Hamburg 98478
USt-IdNr.: 4370200837
Inhaltlich verantwortlich: Sven Karbownik

Besucheranschrift

Agentur für Arbeit Kiel
Projensdorfer Straße 82
24106 Kiel

Zuständige Aufsichtsbehörde

Agentur für Arbeit Kiel
Postfach 3007
24029 Kiel

Важна забележка за авторски права на използвания снимков материал

https://peopleimages.com
https://eu.fotolia.com

Защита на данните

Цялото съдържание на нашия сайт е защитено с авторски права. По никакъв начин не се разрешава да се променя и да се използва без писмено съгласие на други интернет страници или мобилни приложения. Всяко използване за обществени или комерсиални цели изисква съгласието на certa Personalmanagement GmbH. Нарушаването на тези условия задължава незабавното унищожаване на цялото напечатано или съхранено съдържание. Запазва се правото на последващи искове за обезщетение.

Важна забележка за отговорността

Нашите уебсайтове съдържат и препратки (линкове) към уебсайтове на други доставчици. Certa Personalmanagement GmbH не носи отговорност за чуждо съдържание, което е достъпно чрез тези препратки. Уебсайтът на третите страни беше проверен за незаконно съдържание при първото му свързване, но ние не поемаме никаква отговорност за неговото съдържание. Информацията на нашия сайт е съставена с най-голямо старание. certa Personalmanagement GmbH не дава гаранция за нейната изчерпателност или годност за определени цели на използване. Употребата на изложеното на интернет страницата съдържание се осъществява на собствена отговорност от потребителя.

Важна забележка за авторско право

Всички права запазени. Дизайнът на уебстраницата и съдържанието като снимки, анимации, графики, текстове и структури подлежат на защита на авторски права и други закони за защита на интелектуалната собственост.

Не са разрешени копирането, промяната, търговската употреба, използването на други носители или предаването на информацията от уебсайта на трети страни, или това изисква предварително и изрично одобрение от страна на certa Personalmanagement GmbH .